Cayma Hakkı

BLACK GROUP TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME METNİ
 
 
İşbu ön bilgilendirme metni Ticaret Bakanlığının Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 5. Maddesi ile tarafımıza yüklenen, alıcının mesafeli satış sözleşmesi kurulmadan evvel ön bilgilendirilmesi amacı ile paylaşılmaktadır.
 
a) Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,
b) Satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı, varsa mersis numarası,
c) Tüketicinin satıcı veya sağlayıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkan veren, satıcı veya sağlayıcının açık adresi, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri ile varsa satıcı veya sağlayıcının adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi,
ç) Satıcı veya sağlayıcının tüketicinin şikayetlerini iletmesi için (c) bendinde belirtilenden farklı iletişim bilgileri var ise, bunlara ilişkin bilgi,
d) Mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi,
e) Sözleşmenin kurulması aşamasında uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanamadığı durumlarda, tüketicilere yüklenen ilave maliyet,
f) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri,
g) Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler,
ğ) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,
h) 15 inci madde uyarınca cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi,
ı) Satıcı veya sağlayıcının talebi üzerine, varsa tüketici tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar,
i) Varsa dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemleri,
j) Satıcı veya sağlayıcının bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgi,
k) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgilerin tümü internet sitemizde ve sözleşmemizde mevcut olup,
 
Yukarıdaki bilgiler, mesafeli satış sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olarak tarafınızın bilgi, onay ve kabulüne sunulmuştur.
 
 
 
BLACK GROUP TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 
 
İşbu sözleşme, alıcı (tüketici)' nın, satıcı (Black Fashion) 'ya ait https://www.blackfashion.com.tr/ elektronik ticaret faaliyeti gösteren internet sitesine sipariş vererek satın almak istediği aşağıda belirtilen ürün/hizmetlerin alıcıya satışı-teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanunun 48 vd maddeleri ile ilgili yasal mevzuata uygun olarak yükümlülüklerini düzenler. 
 
1. Taraflar
SATICI KİMLİK BİLGİSİ  BLACK GROUP TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
VERGİ DAİRESİ & NUMARASI BEŞİKTAŞ  0010977045
ADRES  SİNANPAŞA MAH. SÜLEYMAN SEBA CAD. NO:14 İÇ KAPI NO:5 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
TELEFON  0850 888 88 23
MERSİS NO 0001 0977 0450 0014
BANKA HESAP BİLGİLERİ
TR17 0006 2000 4260 0006 2906 75
BLACK GROUP TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 


ALICI KİMLİK BİLGİSİ
KİMLİK NUMARASI 
ADRES 
TELEFON
DOĞUM YERi & YILI
BANKA HESAP BİLGİLERİ
 
 
2. Sözleşme Konusu Ürün, Fiyat, Ödeme Ve Teslimat 
 
1.Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka, modeli, rengi, birim fiyatı ve satış bedeli ile ödeme (tahsilat) bilgileri ve alıcının bildirdiği teslim yeri dahil teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Teslimatı yapacak kargo firmasının alıcının bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde alıcının Black Fashion tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir. Teslimat ile ilgili diğer konular sözleşmenin aşağıdaki 6. maddesinde belirtilmiştir.
 
2.Alıcının sipariş esnasında ürünü seçtiği Black Fashion mağazasından alıcının seçmiş olduğu teslimat noktasına en geç 15 gün içerisinde teslim edilecektir. Ürünün teslimat noktasına bırakılmasının ardından alıcının internet sitesine bildirdiği/ kaydolurken iletmiş olduğu telefon numarasına/ e-posta adresine gelen kod ile en geç 14 iş günü içerisinde 10:00 – 22:00 saatleri arasında ürünü teslim alacaktır. Alıcının işbu süre içerisinde ürünü teslim almaması halinde ürünü iade ettiği kabul edilecek olup ürün bedeli, siparişi gerçekleştirdiği kredi kartı/banka hesabına iade edilecektir. Alıcı, siparişlerine ilişkin bilgi almak ve şikayetlerini iletmek için +90 850 888 88 23 müşteri hizmetleri numarasını ücretsiz olarak arayabilir ve info@blackfashion.com.tr mail adresine yazılı bildirimde bulunabilir veya +90 850 888 88 23 üzerinden whatsapp yazılı danışmanlık hizmeti alabilir.
 
3. Alıcının Önceden Bilgilendirildiği Hususlar 
 
1. Alıcı, aşağıdaki hususlarda, bu sözleşmenin alıcı tarafından internet sitesinde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İnternet Sitesi'nin ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini teyiden kabul eder. 
 
2. Black Fashion’ın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
 
3.Ürünlerin internet sitesinden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler, 
 
4. Black Fashion’ın  mensubu olduğu meslek odalarınca meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri Satıcı tarafından uygulanan alıcı bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve alıcıya elektronik iletişim kuralları ile alıcının bu hususlarda Black Fashion’a verdiği izinler, alıcının kanuni hakları, Black Fashion’ın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri, ürünler için Black Fashion tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları, 
 
5.  Sözleşme konusu ürünler için Black Fashion tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile ürünlerin temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere alıcının Black Fashion’a ödeyeceği toplam bedel), 
 
6. Ürünlerin alıcıya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,
 
7.Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile sözleşmenin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları, 
 
8. Alıcının cayma hakkına sahip olmadığı ürünler ve diğer mal-hizmetler, 
 
9. Alıcının cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda alıcının cayma hakkını kaybedeceği, 
 
10.Cayma hakkı olan ürünlerde, ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde alıcının cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda Black Fashion’a karşı sorumlu olacağı, Black Fashion’ın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı alıcıya yapacağı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebileceği, 
 
11. Cayma hakkının bulunduğu durumlarda ürünleri Black Fashion’a ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında Alıcı tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),
 
12. Alıcının tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı ürünler için (örneğin toplu alımlar her hâlükârda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere "tüketici haklarını" kullanamayacağı, 
 
13. Mahiyetine göre bu sözleşmede de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu sözleşme alıcı tarafından internet sitesinde onaylanarak kurulduktan sonra alıcıya elektronik posta ile gönderildiğinden alıcı tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, Black Fashion’ın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği. 
 
14.Uyuşmazlık hallerinde alıcının Black Fashion’a şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.
 
15.Alıcı, siparişine ilişkin bilgi almak ve şikayetlerini iletmek için  +90 850 888 88 23 müşteri hizmetleri numarasını ücretsiz olarak arayabilir ve info@blackfashion.com.tr mail adresine yazılı bildirimde bulunabilir veya +90 850 888 88 23 hizmet numarası üzerinden whatsapp yazılı danışmanlık hizmeti alabileceği hususlarındaki ön bilgiler alıcı tarafından kabul edilmiştir. 
 
4. Cayma Hakkı
 
1. Alıcı ürünü teslim aldığı tarihten itibaren ondört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.  Cayma hakkını kullanacak alıcı bu haktan yararlanmak isteğini yasal süresi içinde Black Fashion’a işbu sözleşmede belirtilen şartlar altında bildirme yükümlülüğünü yerine getirmiş olmalıdır. Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte ürünün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa alıcı cayma hakkını kaybedebilir; Satıcı tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapılır. Cayma hakkı bulunan hallerde alıcının cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal 14 günlük süre içinde Black Fashion’a yöneltmiş (yukarıda belirtilen iletişim adreslerine sözlü/yazılı iletmiş) olması yeterlidir.
 
2.Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.
 
Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.
 
3.Cayma hakkı bulunmayan haller için, Alıcı, iade edilecek ürünü sadece Black Fashion’ın anlaşmalı olduğu kargo firmalarına teslim edebilir. Bu kargo firmaları dışında herhangi bir kargo şirketiyle Black Fashion’a ulaştırılan ürünlerin iadesi ve ulaşım bedeli kabul edilmemektedir. Yapılan iadeler mutlak surette original kutu veya ambalajı ile birlikte yapılacak olup, original kutusu/ambalajı bozulmuş (örnek olarak; orijinal kutu üzerine kargo etiketi yapıştırılmış ve/veya kargo koli bandı ile bantlanmış ürün vb.) tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Alıcı iade etmek istediği ürün ile birlikte original sevk irsaliyesi ve iade sebebini içeren bir dilekçe ile Black Fashion’a ulaştırır. 
 
4. Alıcının siparişi iptal etmek istemesi halinde mail adresi, telefon numarası veya +90 850 888 8823 müşteri hizmetleri numarası üzerinden iptal talebinde bulunması gerekmektedir. Bunun üzerine Black Fashion, alıcıya iptal işleminin gerçekleştiğine dair e-posta kanalıyla bildirim yapmaktadır. Belirtmek gerekir ki, iptal işlemlerinde ürün kargoya verilmemiş ise, ücretin tamamı işlemin gerçekleştirdiği yöntem ile iade edilecek olup, ürünün kargoya verilmesi halinde kargo ücreti mahsup edilmek suretiyle alıcıya iade yapılmaktadır.
 
5. Güvenlik, Gizlilik, Kişisel Bilgiler, Elektronik İletişimler Ve Fikri-Sınai Haklar İle İlgili Kurallar 
 
1. İnternet sitesinde bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir. 
 
2. Alıcı tarafından internet sitesinde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Black Fashion tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler alıcı cihazından girildiğinden alıcı tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu alıcıya aittir. 
 
3. Alıcının internet sitesine üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri Black Fashion, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili merci ve mahkemelere iletilebilir. 
 
4. Alıcı, kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin vermiştir.
 
5. Alıcı Black Fashion’a belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurabilir. Buna ilişkin prosedür internet sitesinde Kişisel Verilerin Korunması Prosedürleri’nde ayrıntıları ile belirtilmiştir. 
 
6. İnternet sitesine ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Black Fashion’ın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Black Fashion’a aittir. 
 
7. Black Fashion yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler Black Fashion tarafından internet sitesinden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur. 
 
8. İnternet sitesinden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden Black Fashion sorumlu değildir.
 
6. Genel Hükümler
 
1. Sözleşme konusu ürün, yasal 15 günlük süre aşılmamak koşulu ile alıcıya veya internet sitesinde gösterdiği adresteki üçüncü kişi/kuruluşa aşağıda ve işbu sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen esaslarda teslim edilir. 
 
2. Genel olarak ve aksi açıkca belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) alıcıya aittir. Black Fashion, satış anında yürüttüğü ve internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını alıcıya yansıtmayabilir.
 
3. Ürünlerin teslimatı anında alıcının adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Black Fashion, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek alıcının sorumluluğundadır. Ürün, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Black Fashion sorumlu tutulamaz. Bu hallerde alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Black Fashion’a iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de alıcıya aittir.
 
4. Alıcı, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Black Fashion  sorumluluk kabul etmeyecektir.
 
5. Alıcının, Black Fashion tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ürünü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce ürün bedeli Black Fashion’a tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde Black Fashion, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ürünü teslim etmeyebilir. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finansman kurumunun ürün bedelini Black Fashion’a ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, ürün en geç 3 gün içinde alıcı tarafından Black Fashion’a iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi alıcının bir kusurundan veya ihmalin kaynaklanıyor ise kargo masrafları alıcı tarafından karşılanacaktır. Black Fashion’ın iadeyi kabul etmeksizin ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır. 
 
6. Black Fashion’ın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) ilgili mevzuzat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. Alıcının temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.
 
7. Ürün'n normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 15 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, Black Fashion teslimat ile ilgili olarak alıcıyı bilgilendirir. Bu durumda alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.
 
8. Sözleşme-kanuna uygun caymalar dahil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 gün içinde alıcıya iade edilir. Aşağıdaki kuralın gerekleri saklıdır. İade alıcının Black Fashion’a ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Örneğin kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Alıcı kredi kartına iade sureti ile yapılır ve ürün tutarı, siparişin alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin Satıcı tarafından yapılmasında sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, alıcı olası gecikmeler için Black Fashion’ın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder. Black Fashion’ın iade edilecek bedel için, bu sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. Sözleşmenin Black Fashion’ın edimini ifa etmemesinden ötürü alıcı tarafından feshedildiği hallere ilişkin alıcı kanuni hakları da saklı ve mevcuttur. Alıcının iade dönemine kadar alıma konu indirim sona erdi ise Black Fashion ürünü yeni fiyatına mahsup ederek iade alabilecektir. 
 
9. Alıcı, kabulü sonrasında bildirdiği e-posta (mail) adresine gönderildiklerinden, söz konusu bilgilendirmelere ve bu sözleşmeye, anılan maili cihazına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Öte yandan, Black Fashion nezdindeki sistemlerde iki yıl süre ile muhafaza edilir.
 
10. Bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Black Fashion kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturur; tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.
 
7.  Alıcının Kanuni Başvuru Yolları Ve Yetkili Yargı Mercileri 
 
1. Bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. Alıcı, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse Black Fashion’ın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne (İstanbul) başvurabilir. 
 
2. Alıcı, işbu sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde (internet sitesinde) yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu ürün/ürünlerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, Black Fashion ve satışa konu ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim ve ödül puanları koşulları dahil bu sözleşmenin 3. maddesinde yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını internet sitesinde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek ürünü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder. Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler gerek bu sözleşme, alıcının Black Fashion’a bildirdiği yukarıdaki elektronik posta (mail) adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.
 
 
 
 
BLACK GROUP TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
CAYMA FORMU


Sözleşmeden Cayma Hakkı Kullanmak İsteyen Alıcı : 
 
 
Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden 
Cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.
 
- Sipariş tarihi veya teslim tarihi :
 
 
- Cayma hakkına konu mal veya hizmet :
 
 
- Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli :
 
 
- Tüketicinin adı ve soyadı :
 
 
- Tüketicinin adresi :
 
 
- Tüketicinin imzası : (cayma hakkınızı çevrimiçi yollarla iletecek iseniz lütfen e imza, mobil imza ve/veya ıslak imzalı görseliniz ile başvurunuz) 
 
 
 
- Tarih :