Üyelik Sözleşmesi

BLACK GROUP TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
 
 
1. Taraflar
a) www.blackfashion.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Güngören/İstanbul adresinde mukim Black Group Tekstil Ticaret Limited Şirketi   (Bundan böyle Black Fashion olarak anılacaktır.) 
SATICI KİMLİK BİLGİSİ  BLACK GROUP TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
VERGİ DAİRESİ & NUMARASI BEŞİKTAŞ 0010977045
ADRES SİNANPAŞA MAH. SÜLEYMAN SEBA CAD. NO:14 İÇ KAPI NO:5 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
TELEFON 0850 888 88 23
MERSİS NO 0001 0977 0450 0014
BANKA HESAP BİLGİLERİ TR17 0006 2000 4260 0006 2906 75 BLACK GROUP TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
b) www.blackfashion.com.tr web sitesine üye olan internet kullanıcısı.
2. Sözleşmenin Konusu
İşbu sözleşmenin konusu Black Fashion’ın sahip olduğu web sitesi www.blackfashion.com.tr 'dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir. Bu üyelik sözleşmesinin kurulması için, istenilen üye bilgilerini ve tespit edeceğiniz şifreyi girmeniz, belirtilen onay ve/veya izinleri vererek üyeliğinizi tamamlamanız yeterlidir. İsim, elektronik posta adresi/cep telefonu no.su ve diğer zorunlu bilgileri doğru, eksiksiz ve hatasız girmenizi özellikle rica ederiz; bir hata fark ederseniz düzeltiniz. Üyelik işleminin tamamlanmasından sonra fark ettiğiniz eksiklik/hataları ise üye girişi kısmından ulaşacağınız Hesabım bölümünde düzeltebilir veya müşteri hizmetlerimiz ile +90 850 888 88 23 nolu telefondan irtibata geçebilirsiniz.
3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1 Üye, Black Fashion web sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, www.blackfashion.com.tr'nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2 Üye, Black Fashion tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından www.blackfashion.com.tr’ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, www.blackfashion.com.tr'nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3.3 Üye, Black Fashion web sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.4 Üye, Black Fashion web sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca üye, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.5 Black Fashion web sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin www.blackfashion.com.tr ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Black Fashion’ın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.6 Black Fashion üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, Black Fashion web internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Black Fashion’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.7 Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.8 İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, www.blackfashion.com.tr bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde Black Fashion, üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.9 Black Fashion, her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Black Fashion’ın hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.10 Black Fashion web sitesi yazılım ve tasarımı Black Fashion mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
3.11 Black Fashion tarafından www.blackfashion.com.tr web sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.12 Black Fashion üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek veya www.blackfashion.com.tr tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; Black Fashion web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
3.13 Black Fashion web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye, Black Fashion web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.14 Black Fashion web sitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Black Fashion web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.15 Black Fashion üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.16 Taraflar, Black Fashion’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
3.17 Black Fashion, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.,
3.18. Sitemizi kullanımlarınızda tüm kredi kartı işlemleri ve onayları şirketimizden bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir. Ödeme sırasında yaşanabilecek aksaklıklar, fishing saldırıları gibi mağduriyetlerden üyeler bizzat sorumludur. Şirketimiz, üyenin banka bilgileri ve şifresi dahil hiçbir veri ekranını görüntülemeyecek, bankalarca sağlanan güvenli ödeme platformlarına bağlantı kuracaktır. 
3.19 İnternet sitemizde yayımlanan güvenlik ve kullanım şartları geçerlidir; reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan web sitelerinden, kendilerine gelen her türlü bildirimlerden ve mobil uygulamalardan bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, kişisel veri saklama ve imha politikaları, servis kalitesi, kullanım şartları ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Şirketimiz sorumlu değildir.
3.20 Sitemizden alışverişlerinizde, her işlem sırasında göreceğiniz sipariş ön bilgilendirme formu-mesafeli satış sözleşmesi şartları (da) geçerli olacaktır.
4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme, üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Black Fashion tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Black Fashion, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
5. ihtilafların Halli
Üyelerimizin haklı talep-şikayetleri ile her türlü başvurularını karşılamaktan memnuniyet duyarız. Mümkün olmadığı takdirde, kanuni parasal sınırlar dahilinde, yerleşim yerinizdeki İl ve İlçe Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilirsiniz. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6. Yürürlük
İşbu sözleşme üyenin üyelik işlemlerini eksiksiz tamamlaması ile yürürlüğe girer.